Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường – Pascal

Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường – Pascal
"Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường – Pascal"
Châm ngôn về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận