Tình yêu là tình yêu người ta có thể tìm nó với bất cứ...

Tình yêu là tình yêu, người ta có thể tìm nó với bất cứ ai, người ta có thể tìm nó ở bất cứ đâu. Chỉ là bạn không bao giờ có thể giữ nó. Trừ phi bạn sẵn lòng chết vì nó.
 Love was love, one could find it with anyone, one could find it anywhere. It was just that you could never keep it. Not unless you were ready to die for it.
 Norman Mailer
"Tình yêu là tình yêu, người ta có thể tìm nó với bất cứ ai, người ta có thể tìm nó ở bất cứ đâu. Chỉ là bạn không bao giờ có thể giữ nó. Trừ phi bạn sẵn lòng chết vì nó. Love was love, one could find it with anyone, one could find it anywhere. It was just that you could never keep it. Not unless you were ready to die for it. Norman Mailer"
Quote hay về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận