Tình yêu là phóng đại sự khác biệt giữa một người và tất cả...

Tình yêu là phóng đại sự khác biệt giữa một người và tất cả mọi người khác.
 Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.
 George Bernard Shaw
"Tình yêu là phóng đại sự khác biệt giữa một người và tất cả mọi người khác. Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else. George Bernard Shaw"
Quote hay về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận