Tình yêu chẳng liên quan gì đến lý lẽ hay Love has nothing to...

Tình yêu chẳng liên quan gì đến lý lẽ hay.
Love has nothing to do with good reasons.
"Tình yêu chẳng liên quan gì đến lý lẽ hay. Love has nothing to do with good reasons."
Danh ngôn tình yêu Henry James
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận