Tiết chế tâm tính luôn luôn là thói quen tốt nhưng tiết chế nguyên...

Tiết chế tâm tính luôn luôn là thói quen tốt; nhưng tiết chế nguyên tắc luôn luôn là thói xấu.
-
Moderation in temper is always a virtue; but moderation in principle is always a vice.
"Tiết chế tâm tính luôn luôn là thói quen tốt; nhưng tiết chế nguyên tắc luôn luôn là thói xấu. - Moderation in temper is always a virtue; but moderation in principle is always a vice."
Danh ngôn công việc Thomas Paine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận