Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí chỉ xuất hiện...

Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.
-
Laughter is one of the very privileges of reason, being confined to the human species.
"Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người. - Laughter is one of the very privileges of reason, being confined to the human species."
Danh ngôn hạnh phúc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận