Tiền túng, tình tan, tư tưởng tồi tàn tiến tới tự tử.

Tiền túng, tình tan, tư tưởng tồi tàn tiến tới tự tử.
"Tiền túng, tình tan, tư tưởng tồi tàn tiến tới tự tử."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận