Tiền bạc hoặc là phục vụ, hoặc là cai trị chủ của nó.

Tiền bạc hoặc là phục vụ, hoặc là cai trị chủ của nó.
"Tiền bạc hoặc là phục vụ, hoặc là cai trị chủ của nó."
Danh ngôn sự nghiệp Quintus Horatius Flaccus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận