Thực ra những người hay cười, lại luôn cần người khác yêu thương.

Thực ra những người hay cười, lại luôn cần người khác yêu thương.
"Thực ra những người hay cười, lại luôn cần người khác yêu thương."
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận