Thời gian trả giá cho mọi hành động.

Thời gian trả giá cho mọi hành động.
"Thời gian trả giá cho mọi hành động."
Danh ngôn thời gian Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận