Thời gian dẫu bạc mái đầu Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy

Thời gian dẫu bạc mái đầu
 Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy
"Thời gian dẫu bạc mái đầu Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy"
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận