Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn Quyết tâm hạnh phúc và niềm...

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
-
Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.
"Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh. - Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties."
Danh ngôn hạnh phúc Helen Keller
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận