Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình The gods help them that...

Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình.
-
The gods help them that help themselves.
"Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình. - The gods help them that help themselves."
Danh ngôn hành động Aesop
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận