Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai...

Thân em như tấm lụa đào, 
  Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
"Thân em như tấm lụa đào, Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận