Thân em như củ ấu gai Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen...

Thân em như củ ấu gai, 
  Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.
  Ai ơi, nếm thử mà xem, 
  Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi.
"Thân em như củ ấu gai, Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi, nếm thử mà xem, Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận