Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân.

Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân.
"Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân."
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận