Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất...

Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.
-
Good health and good sense are two of life's greatest blessings.
"Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời. - Good health and good sense are two of life's greatest blessings."
Danh ngôn hạnh phúc Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận