Sự tương tác giữa tri thức và kỹ năng với trải nghiệm là chìa...

Sự tương tác giữa tri thức và kỹ năng với trải nghiệm là chìa khóa của việc học hỏi.
The interaction of knowledge and skills with experience is key to learning.
"Sự tương tác giữa tri thức và kỹ năng với trải nghiệm là chìa khóa của việc học hỏi. The interaction of knowledge and skills with experience is key to learning."
Danh ngôn cuộc sống John Dewey
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận