Sự thật cao hơn tất cả thậm chí ngay cả khi nó làm chúng...

Sự thật cao hơn tất cả, thậm chí ngay cả khi nó làm chúng ta khó chịu và choáng ngợp.
-
Truth above all, even when it upsets and overwhelms us.
"Sự thật cao hơn tất cả, thậm chí ngay cả khi nó làm chúng ta khó chịu và choáng ngợp. - Truth above all, even when it upsets and overwhelms us."
Danh ngôn tâm hồn Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận