Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ anh còn phải...

Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ; anh còn phải có tài năng tìm được may mắn.
-
The luck of having talent is not enough; one must also have a talent for luck.
"Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ; anh còn phải có tài năng tìm được may mắn. - The luck of having talent is not enough; one must also have a talent for luck."
Danh Ngôn trí tuệ Hecto Berlioz
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận