Sự kiên nhẫn là cay đắng song quả của nó thì lại ngọt ngào...

Sự kiên nhẫn là cay đắng, song quả của nó thì lại ngọt ngào.
"Sự kiên nhẫn là cay đắng, song quả của nó thì lại ngọt ngào."
Danh ngôn sự nghiệp Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận