Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế nào phải làm khi nào và...

Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế nào, phải làm khi nào, và thực hiện điều đó.
-
Professionalism is knowing how to do it, when to do it, and doing it.
"Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế nào, phải làm khi nào, và thực hiện điều đó. - Professionalism is knowing how to do it, when to do it, and doing it."
Danh ngôn công việc Frank Tyger
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận