Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập...

Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không.
"Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không."
Danh ngôn cuộc sống Trịnh Công Sơn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận