Rốt cuộc chính những người có cuộc sống nội tâm sâu sắc và chân...

Rốt cuộc chính những người có cuộc sống nội tâm sâu sắc và chân thực có thể đối phó tốt nhất với những điều khó chịu của cuộc sống bên ngoài.
-
After all it is those who have a deep and real inner life who are best able to deal with the irritating details of outer life.
"Rốt cuộc chính những người có cuộc sống nội tâm sâu sắc và chân thực có thể đối phó tốt nhất với những điều khó chịu của cuộc sống bên ngoài. - After all it is those who have a deep and real inner life who are best able to deal with the irritating details of outer life."
Danh ngôn tâm hồn Evelyn Underhill
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận