Phụ nữ và mèo sẽ làm như họ muốn còn đàn ông và chó...

Phụ nữ và mèo sẽ làm như họ muốn, còn đàn ông và chó tốt nhất nên bình tĩnh và quen với điều đó đi.
-
Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.
"Phụ nữ và mèo sẽ làm như họ muốn, còn đàn ông và chó tốt nhất nên bình tĩnh và quen với điều đó đi. - Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea."
Danh ngôn phụ nữ Robert A Heinlein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận