Phụ nữ không chú ý tới những người đàn ông đẹp mà tới những...

Phụ nữ không chú ý tới những người đàn ông đẹp mà tới những người đàn ông có những cô gái đẹp.
"Phụ nữ không chú ý tới những người đàn ông đẹp mà tới những người đàn ông có những cô gái đẹp."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận