Phụ nữ cũng như đàn ông nên thử làm điều không thể Và khi...

Phụ nữ, cũng như đàn ông, nên thử làm điều không thể. Và khi họ thất bại, thất bại của họ nên được coi là thử thách đối với những người khác.
-
Women, like men, should try to do the impossible. And when they fail, their failure should be a challenge to others.
"Phụ nữ, cũng như đàn ông, nên thử làm điều không thể. Và khi họ thất bại, thất bại của họ nên được coi là thử thách đối với những người khác. - Women, like men, should try to do the impossible. And when they fail, their failure should be a challenge to others."
Danh ngôn phụ nữ Amelia Earhart
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận