Nói người đàn ông không thể luôn luôn yêu một người phụ nữ cũng...

Nói người đàn ông không thể luôn luôn yêu một người phụ nữ cũng vô lý như nói người nhạc sĩ viôlông cần vài chiếc đàn để chơi cùng một bản nhạc.
 It is as absurd to say that a man can’t love one woman all the time as it is to say that a violinist needs several violins to play the same piece of music.
 Balzac
"Nói người đàn ông không thể luôn luôn yêu một người phụ nữ cũng vô lý như nói người nhạc sĩ viôlông cần vài chiếc đàn để chơi cùng một bản nhạc. It is as absurd to say that a man can’t love one woman all the time as it is to say that a violinist needs several violins to play the same piece of music. Balzac"
Quote hay về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận