Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết...

Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng hạnh phúc
"Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng hạnh phúc"
Danh ngôn hạnh phúc Ugo Foscolo
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận