Nhất vui là hội Trần Thương Đủ đình đủ đám thập phương tiếng đồn...

Nhất vui là hội Trần Thương , 
  Đủ đình đủ đám, thập phương tiếng đồn.
"Nhất vui là hội Trần Thương , Đủ đình đủ đám, thập phương tiếng đồn."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận