Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con người là sự khao khát...

Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con người là sự khao khát được tán thưởng.
-
The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated.
"Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con người là sự khao khát được tán thưởng. - The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated."
Danh ngôn tính cách William James
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận