Người phụ nữ đẹp là một viên ngọc quý nhưng người phụ nữ tốt...

Người phụ nữ đẹp là một viên ngọc quý, nhưng người phụ nữ tốt là một kho tàng.
"Người phụ nữ đẹp là một viên ngọc quý, nhưng người phụ nữ tốt là một kho tàng."
Danh ngôn cuộc sống Sadi (Ba Tư)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận