Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện...

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
-
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.
"Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống. - A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life."
Danh ngôn thời gian Charles Darwin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận