Người có tài lao động, thiên tài sáng tạo. - Talent works, genius creates.

Người có tài lao động, thiên tài sáng tạo.
-
Talent works, genius creates.
"Người có tài lao động, thiên tài sáng tạo. - Talent works, genius creates."
Danh ngôn công việc Robert Schumann
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận