Nghèo không phải là tội lỗi, mà là một phong cách sống.

Nghèo không phải là tội lỗi, mà là một phong cách sống.
"Nghèo không phải là tội lỗi, mà là một phong cách sống."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận