Ngắm nhìn Thế Giới trong Hạt Cát Trong đóa Hoa Dại là Thiên đường...

Ngắm nhìn Thế Giới trong Hạt Cát
  Trong đóa Hoa Dại là Thiên đường,
  Nắm lấy Vĩnh Cửu trong Thời Khắc,
  Trong lòng Bàn Tay là Vô Cùng.
To see a World in a Grain of Sand 
  And a Heaven in a Wild Flower, 
  Hold Infinity in the palm of your hand 
  And Eternity in an hour.
"Ngắm nhìn Thế Giới trong Hạt Cát Trong đóa Hoa Dại là Thiên đường, Nắm lấy Vĩnh Cửu trong Thời Khắc, Trong lòng Bàn Tay là Vô Cùng. To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in an hour."
Danh ngôn cuộc sống William Blake
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận