Nếu tự khoe khoang về cái gì bạn sẽ thất bại về cái ấy...

Nếu tự khoe khoang về cái gì, bạn sẽ thất bại về cái ấy.
"Nếu tự khoe khoang về cái gì, bạn sẽ thất bại về cái ấy."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nga

Thêm nội dung

Xem thêm >