Nếu tự khoe khoang về cái gì bạn sẽ thất bại về cái ấy...

Nếu tự khoe khoang về cái gì, bạn sẽ thất bại về cái ấy.
"Nếu tự khoe khoang về cái gì, bạn sẽ thất bại về cái ấy."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận