Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh mừng biết mấy em biết không...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh mừng biết mấy em biết không

Bao năm quen biết, bao năm mệt

Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.
"Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh mừng biết mấy em biết không Bao năm quen biết, bao năm mệt Tính ra cũng khổ mấy năm ròng."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận