Nếu bạn muốn có hạnh phúc hãy trao nó cho người khác If you...

Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác.
-
If you want happiness, provide it to others.
"Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác. - If you want happiness, provide it to others."
Danh ngôn hạnh phúc Frank Tyger
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận