Nếu 1 mai anh đi theo ngươ i khác Em sẽ cười chứ không...

Nếu 1 mai anh đi theo người khác.

Em sẽ cười chứ không khóc đâu anh.

Miệng em cười tay cầm can axit.

Lòng ngậm ngùi 2 lít đủ ko anh?
"Nếu 1 mai anh đi theo người khác. Em sẽ cười chứ không khóc đâu anh. Miệng em cười tay cầm can axit. Lòng ngậm ngùi 2 lít đủ ko anh?"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận