Nên học cách buông tay trước khi học cách đạt được Ta nên chạm...

Nên học cách buông tay trước khi học cách đạt được. Ta nên chạm vào cuộc đời chứ không phải bóp nghẹt cuộc đời. Bạn phải thả lỏng, đôi lúc cứ để chuyện xảy ra và để mặc mọi người tiến lên.
Learning to let go should be learned before learning to get. Life should be touched, not strangled. You’ve got to relax, let it happen at times, and let others move forward with it.
"Nên học cách buông tay trước khi học cách đạt được. Ta nên chạm vào cuộc đời chứ không phải bóp nghẹt cuộc đời. Bạn phải thả lỏng, đôi lúc cứ để chuyện xảy ra và để mặc mọi người tiến lên. Learning to let go should be learned before learning to get. Life should be touched, not strangled. You’ve got to relax, let it happen at times, and let others move forward with it."
Danh ngôn cuộc sống Ray Bradbury
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận