Năng khiếu không được thỏa nguyện rút cạn màu sắc khỏi toàn bộ cuộc...

Năng khiếu không được thỏa nguyện rút cạn màu sắc khỏi toàn bộ cuộc sống của con người.
-
An unfulfilled vocation drains the color from a man's entire existence.
"Năng khiếu không được thỏa nguyện rút cạn màu sắc khỏi toàn bộ cuộc sống của con người. - An unfulfilled vocation drains the color from a man's entire existence."
Danh Ngôn trí tuệ Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận