Muốn ăn bánh đúc chợ Ân Lấy chồng An Thái cho gần đường đi...

Muốn ăn bánh đúc chợ Ân , 
  Lấy chồng An Thái  cho gần đường đi.
"Muốn ăn bánh đúc chợ Ân , Lấy chồng An Thái cho gần đường đi."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận