Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí A day without...

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.
-
A day without laughter is a day wasted.
"Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí. - A day without laughter is a day wasted."
Danh ngôn hạnh phúc Charlie Chaplin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận