Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại.

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại.
"Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại."
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận