Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình.

Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình.
"Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình."
Danh ngôn hạnh phúc Ngạn ngữ Anh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận