Luôn luôn còn lại điều gì đó để yêu thương There is always something...

Luôn luôn còn lại điều gì đó để yêu thương.
There is always something left to love.
"Luôn luôn còn lại điều gì đó để yêu thương. There is always something left to love."
Danh ngôn về yêu thương Gabriel Garcia Marquez
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận