Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây There is always light...

Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.
-
There is always light behind the clouds.
"Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây. - There is always light behind the clouds."
Danh ngôn công việc Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận