Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình.

Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình.
"Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình."
Danh ngôn hạnh phúc Lão Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận