Làm con gái phải ngang tàn ngạo ngễ Sống trên đời phải hóng hách...

Làm con gái phải ngang tàn ngạo ngễ…Sống trên đời phải hóng hách kiêu sa.
"Làm con gái phải ngang tàn ngạo ngễ…Sống trên đời phải hóng hách kiêu sa."
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận